top of page

จ. 08 ม.ค.

|

สถานที่จะถูกกำหนดภายหลัง

กิจกรรมโยคะหัวเราะ | ลำพูน

LUOT ร่วมกับสโมสรโรตารีสยามเอราวัณและสโมสรโรตารีลาดพร้าว ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมรับความสุขปีใหม่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เด็กนักเรียนหญิงกำพร้ากว่า 260 คน วันที่ 8 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษาในพระราชูปถัมภ์จังหวัดลำพูน

กิจกรรมโยคะหัวเราะ | ลำพูน
กิจกรรมโยคะหัวเราะ | ลำพูน

เวลาและสถานที่

08 ม.ค. 2567 08:00

สถานที่จะถูกกำหนดภายหลัง

เกี่ยวกับอีเวนท์

Empowering Girls…

Happy New Year 2024…. 

LUOT ร่วมกับสโมสรโรตารีสยามเอราวัณและสโมสรโรตารีลาดพร้าว ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมรับความสุขปีใหม่ด้วยกิจกรรมโยคะหัวเราะ และด้วยการให้ ในโครงการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์การเรียนและสิ่งของเครื่องใช้ประจำวันที่จำเป็นของสตรี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้เด็กนักเรียนหญิงกำพร้า เพื่อตระหนักถึงการไม่ถูกทอดทิ้งให้อยู่กันตามลำพัง ซึ่งจะเป็นพลัง”สร้างความหวังในการมีชีวิตที่ดี” แด่เด็กนักเรียนหญิงกำพร้ากว่า 260 คน 

วันที่ 8 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48พรรษาในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดลำพูน  สอดคล้องกับสโลแกนโรตารีสากลปีที่ 119 -- Create HOPE in The World

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา….ให้การอนุเคราะห์รับเด็กนักเรียนหญิงกำพร้าจากทั่วประเทศไทยให้ได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 แบบโรงเรียนกินนอนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ มีนักเรียนหญิงกำพร้าอายุ 12 – 18 ปีรวมทั้งสิ้น 260 คน และมีคณะครูและเจ้าหน้าที่ประจำรวม 37 คน ( ข้อมูล ณ 24  กันยายน 2566 )

สโมสรโรตารีสยามเอราวัณ โดยนายกนิรมล ชีวรัตน์ ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจความต้องการที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา มาด้วยตนเอง 2 ครั้ง ( เดือนตุลาคม 2565 และ 24 กันยายน 2566 ) ได้พิจารณาเห็นสมควรอย่างยิ่งที่สโมสรโรตารีสยามเอราวัณจะให้ความช่วยเหลือ จึงได้จัดทำโครงการบำเพ็ญ

ประโยชน์ Empowering Girls เชิญชวนมวลมิตรโรแทเรียนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

รายการความต้องการที่ได้จากการสำรวจจากการลงพื้นที่ พูดคุยกับคณะครูและผู้จัดการโรงเรียน ดังรายการต่อไปนี้

1.ข้าวสาร  บริโภค 2 กระสอบต่อวัน    มูลค่า  3,000 บาทต่อวัน

      

2. ผ้าอนามัย   ใช้ 2 ห่อต่อคนต่อเดือน ประมาณ 60 บาทต่อคนต่อเดือน

       

3. ของใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น สบู่ แชมพู ยาสีฟัน ผงซักฟอก 

        

4. ถาดหลุมขนาดใหญ่  ใส่อาหาร เดิมมีผู้บริจาคไว้มีขนาดเล็กมาก ใส่อาหารไม่เพียงพอต่อการตักทานแต่ละมื้อ

ราคา ใบละ 159 บาท  

            

5. เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยให้เด็กสืบค้นข้อมูลในการศึกษา 1 ชุด  รวม 20,000 บาท

6. ค่าซ่อมแซมเครื่องทำน้ำเย็น              30,000 บาท 

จึงเรียนมาเพื่อขอรับการสนับสนุนจากทุกท่าน นำมอบให้เด็กๆในวันที่ 8 มกราคม 2567 นี้

ร่วมรับความสุขปีใหม่ 2567 ด้วยการให้ความรักความเมตตาแก่เด็กนักเรียนหญิงกำพร้าด้วยกันนะคะ

ด้วยรักและไมตรีจิตแห่งโรตารี

นย.นิรมล ชีวรัตน์

สโมสรโรตารีสยามเอราวัณ ปี 2023-2024

โทร 081-8469717

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page